Shamanskt healing

Soul retrieval 950 kr för 90 minuter.


Känner du att du har fastnat eller att du inte är hel?

Förlorad själsbit, soul retrieval hjälper dig att släppa det förflutna. Kan vara gammalt trauma, känslomässiga sår mm.

I shamanska kulturer anses det om du har skadas fysiskt eller känslomässigt är det en andlig sjukdom som drabbar själen. Det kan senare förvandlas till en fysisk sjukdom.

När vi drabbas av fysik eller känslomässiga trauman flyr vår själ för att överleva upplevelsen.


Du kan känna själförlust genom 

*Missbruk som är emotionell, fysisk, sexuell eller mentalt.

*Beroende av droger, mat, godis mm.

*Se någon dö oväntat.

*Att bli avvisad eller övergiven.

*Agera mot din egen moral.

*Plötslig olycka

*Ohälsosam relation.

*Nära döden upplevelse


Tecken på själsförlust

*Ångest och rädsla

*Depression och svårt att sova.

*Kommer inte ihåg vissa delar av ditt liv.

*Känner dig inte hel.

*Svårt att övervinna problem i ditt liv.

*Att du inte känner din mening med livet.

*Känner att du har fastnat och inte kommer vidare.


Efter behandling 

*Känna dig jordad.

*Få mer energi.

*Medveten om beslut, val och beteende.

*Känsla av glädje och lätthet.

*Bättre sömn och mående.

*Hittat tillbaka till din kraft.


Behandling

Du får ligga ner och jag kommer vara i kontakt med dina fötter.

Jag ser till att du blir avslappnad.

Kommer att använda min trumma för att göra denna resa. Ger dig en vägledd meditation ner till den undre världen där vi kan träffa på dina kraftdjur och andra väsen. I den undre världen läker vi sår och gamla trauman. Jag kommer att se till att du är på en trygg plats för att sedan göra resan. Du kan välja att göra din egen resa eller bara att vara.

Jag kollar det ursprungliga såret, vad som har blivit blockerat och hur händelsen lever vidare i dig. 

Läka såret- kolla kontraktet. Hämta den själsaspekt som är hel, ändra beteendemönster, gå utanför comfort zonen.

Få en andlig gåva, din medicin.

Sedan tar jag upp dig från den undre världen och blåser in den själsaspekt som har varit saknad i ett utav dina chakran. Blåser även in din andliga gåva i ditt chakra.


Efter trumresan går vi igenom din och min upplevelse.


Behandlingen kan påverka dig upp fysisk och psykiskt upp till två veckor. Kommer tårar så släpp fram dem. Din kropp kommer att fortsätta att läka.

Ibland kan fler behandlingar behövas.