Shamansk  healing

Energirensning med chakrabalansering 1000 kr för 90 minuter.


Shamansk healing erbjuder ett djupgående helande som verkar i vårt ljusenergifält - anden, själen, emotionella och det fysiska. 

Med hjälp av trumman arbetar jag för att rensa bort tung energi, tar bort präglingar och pilar som kan orsaka med tiden sjukdom. Fyller sedan på med lätt energi i din energikropp. Rensar dina cellminnen och balanserar dina chakran, höjer frekvensen av din ljuskropp. 

Shamanskt healing är en väldigt kraftfull behandling. Du får hjälp och vägledning i behandlingen. Behandlingen kan hjälpa till med att läka själsliga sår, traumatiska upplevelser samt frigöra känslomässiga blockeringar som kan ge symtom som stress, ångest, depression mm.

När vi rensar kroppens ljusenergi frigörs energi till helande och personlig tillväxt. 

Efter behandlingen kan du känna dig lätt, få mer energi. Shamansk healing är så kraftfull att det fortsätter din läkning upp till två veckor efter.