LEF healing 900 kr för 90 minuter


LEF betyder ljusenergifält.

LEF healing innebär att man går in och läker och fyller på med ny energi i ljusenergifälten.

Vi har fyra ljusenergifält som ligger utanpå kroppen. 

Det kausala (anden) närmast kroppen

Det paranormala ( själen) det andra energifältet från kroppen

Det mentala-emotionella ( sinnet) det tredje energifältet

Det fysiska ( kroppen) det yttersta energifältet


Präglingarna i ljusenergifältet styr vilka händelser, människor och upplevelser vi drar till oss.

Alla präglingar innehåller information som förmedlas till våra chakran. Vilket i sin tur påverkar vår fysiska och emotionella värld.

Ljusenergifältet innehåller ett mönster för hur vi lever, hur vi åldras och hur vi helas.

Vårt energifält går ca 60 cm ner i jorden för att sedan strömma upp genom fötterna igen.

När vi har ett rent LEF så är våra chakror rena och lyser i sina färger. Vi får en ren regnbågskropp. 

Du får hjälp och vägledning efter behandlingen. Behandlingen kan hjälpa till med att läka själsliga sår, traumatiska upplevelser samt frigöra känslomässiga blockeringar som kan ge symtom som stress, ångest, depression mm.

När vi rensar kroppens ljusenergi frigörs energi till helande och personlig tillväxt. 

Efter behandlingen kan du känna dig lätt, få mer energi.