Mässkarta Bahcohallen 2023

Typ av utställningsplats och behandlingsrum:

G-platser: Golvplats min. 2x2 meter

G-platser: Golv hörnplats golv min.2x2 meter

L-platser: Plats mot läktare min. 2x2 meter

L-platser: Plats mot läktare hörn min. 2x2 meter

U-platser: Utomhusplats 3x3 meter


Behandlingsrum 1-4 st: Atena, Dana, Isis & Kali för ca: 20 personer