Bokningen för utställare är öppen t.o.m. 30 april 2023

Boka utställningsplats till Spirituella Mässan 2023

Anmälan utställare


Börja med att läsa igenom "Allmänna villkor" noggrant.
Öppna och spara ned "Anmälningsblanketten" på din dator (fungerar ej med mobiltelefon), fyll i blanketten och spara när blanketten är ifylld, därefter skickar ni in blanketten till via E-post till: spirituellamassan@anglarnasvra.se 
Därefter kommer en bekräftele skickas ut till dig att vi har mottagit din anmälan, samt att du har erhålligt en utställningsplats.

Anmälningsblanketten och Allmänna villkor är i PDF format.

Betalning av anmälningsavgift och slutbetalning genomförs via skickad faktura utställd av Änglarnas Vrå Spirituella mässan i Enköping.


KONTAKTA OSS!

FIA ALMENIUS               ÖRJAN ALMENIUS