Mässkarta

Bokade platser

Typ av utställningsplats och behandlingsrum:

G1-G94 Golvplats 2x2 meter (Flera platser lediga)

H4-H7 och H9-H20 Hörnplats golv 2x2 meter (7 st lediga platser kvar)

L1-L23 Plats mot läktare 2x2 meter (16 st lediga platser kvar)

V1-V6 Plats mot vägg 2x2 meter (3 st lediga platser kvar)

H1-3, H8 och H21-H28 Hörnplats mot läktare eller vägg 2x2 meter                      (4 st lediga platser kvar)

U1-U6 Utomhus plats för ex. djurkommunikation 3x3 meter                                  (4 st lediga platser kvar)

B1-B8 Behandlingsrum för ca: 15-20 personer (stora omklädningsrum)