Bokningen för utställare är nu öppen!

Boka utställningsplats till Spirituella Mässan 2022

Anmälan utställare


Läs igen Allmänna villkor (sida: 2-3) noggrant, samt fyll i anmälningsblanketten (sida: 1) samt skicka in signerad blankett via E-post, vanlig postgång eller via foto från mobiltelefon via SMS (tydligt foto).

Anmälningsblanketten är i word format, och allmänna villkor är i PDF format.
Skriv ut, öppna orginal eller spara blanketten på din egen dator eller fyll i blanketten manuellt!
Betalning av anmälningsavgift och slutbetalning genomförs via skickad faktura utställd av ÄnglarnasVrå/Spirituella mässan i Enköping.


KONTAKTA OSS!

FIA ALMENIUS               ÖRJAN ALMENIUS