Änglarnas Vrå

Änglarnas Vrå
Spirituella Mässan 2021

8-9 maj 2021 i Bahcohallen Enköping

Änglarnas Vrå

Mässkarta

Typ av utställningsplats och behandlingsrum:

G1-G94 Golvplats 2x2 meter

H4-H7 och H9-H20 Hörnplats golv 2x2 meter

L1-L23 Plats mot läktare 2x2 meter

V1-V6 Plats mot vägg 2x2 meter

H1-3, H8 och H21-H28 Hörnplats mot läktare eller vägg 2x2 meter

U1-U6 Utomhus plats för ex. djurkommunikation 3x3 meter

B1-B8 Behandlingsrum för ca: 15-20 personer (stora omklädningsrum)

All Rightr Reserved © Änglarnas Vrå