Änglarnas Vrå

Änglarnas Vrå
Spirituella Mässan 2021

8-9 maj 2021 i Bahcohallen Enköping

Änglarnas Vrå

Bokningen för utställare är nu öppen!

Boka utställningsplats till Spirituella Mässan 2021

Anmälan utställare


Läs igen Allmänna villkor (sida: 2-3) noggrant, samt fyll i anmälningsblanketten (sida: 1) samt skicka in signerad blankett via E-post, vanlig postgång eller via foto från mobiltelefon via SMS (tydligt foto).

Anmälningsblanketten är i word format, och allmänna villkor är i PDF format.
Skriv ut, öppna orginal eller spara blanketten på din egen dator eller fyll i blanketten manuellt!
Betalning av anmälningsavgift och slutbetalning genomförs via Bankgiro: 5511-2486, mer information kring betalninguppgifterna finns under allmänna villkor.

Viktigt att ange namn och företag vid betalnings tillfället.

KONTAKTA OSS!

FIA ALMENIUS               ÖRJAN ALMENIUS

All Rightr Reserved © Änglarnas Vrå